Aikikan - Aikikai Aikido

Bondscontributie 2022

Voor alle leden van de Aikikan Dojo's

Alle Aikikan Dojo's zijn aangesloten Aikikan Aikido Bond: (AAB). De AAB regelt zaken als de verzekering van alle ingeschreven leden, de erkenning van de Dojo en de daar behaalde graden. Ook verzorgt de AAB opleidingen voor aikidoleraren en organiseert de AAB stages. Daarom ben je als lid van Aikikan Dojo verplicht om bondscontributie te betalen. Dit geldt voor volwassenen, jongeren en kinderen. De leden ontvangen na betaling een bondspas.

De jaarlijkse bondscontributie bedraagt:

Volwassenen: € 35,-
Kinderen en jeugd, t/m 17 jaar, en studenten: € 15,-

Dit bedrag kun je overmaken op het rekeningnummer voor de bondscontributie:

IBAN: NL50INGB0006725294,  BIC: INGBNL2A
t.n.v. Aikido Vereniging Twente

Belangrijk: vermeld hierbij je naam, geboortedatum, categorie (regulier/student/jeugd) en de Aikikan dojo waar je traint en "bondscontributie 2022".

Voor degenen die de bondscontributie niet betalen kunnen wij helaas geen lessen verzorgen.

Terug naar homepage